THE VISTA Q2

  • Chủ đầu tư: Ban quản trị tòa nhà The Vista
  • Thời gian: Tháng 8, 2019
  • Giá trị hợp đồng: 92 triệu đồng
  • Hạng mục: Thiết bị vui chơi trong nhà
  • Vị trí dự án: Tầng G, tòa nhà The Vista, 628C Xa Lộ Hà Nội, phường An Phú, quận 2, Hồ Chí Minh

Liên hệ

Văn phòng Việt Nam

  • Địa chỉ: SAV6-01.01, tầng 1, tháp 6, tòa nhà The Sun Avenue, số 28 đường Mai Chí Thọ, phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Tel: 84 28 66 89 8888
  • Hotline: 84 937 501 501

Văn phòng Thụy Điển

Vị trí